Všeobecné obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Obchodné podmienky turboride.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.turboride.sk. Účelom podmienok je upresniť práva predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na druhej strane.
Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.turboride.sk Maxler s.r.o., Povstania českého ľudu 28, 04022 Košice
IČO:        47423935
IČ DPH: SK2023866867
DIČ:        2023866867
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v sulade s  právnym poriadkom SR.

2.OBJEDNÁVKY:

 • objednávať môžete z e-shopu priamo vložením do košíka alebo na tel. čísle  0903473809/0949615003 denne od 08:00 do 18:00
 •  pri objednávke uveďte nasledovné udaje:
  FO-meno,priezvisko a adresu doručenia tovaru
  PO/FIRMA-NÁZOV firmy, IČ, DIČ a miesto podnikania
 • po odoslaní objednávky bude kupujúci e-mailom informovaný o potvrdení objednávky(prípadne otázky k objednávke rieši predávajúci tak isto e-mailom)
  Doručenie tovaru ktorý je skladom bude do 3.pracovných dní. O dátume dodania tovaru, ktorý nie je skladom bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu.
 • Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami turboride.sk

3.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

V súlade s ustanovením § 7 odst.1 a.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na  diaľku, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho  alebo ho vrátiť osobne. Kupujúci musí tovar vrátiť v pôvodnom nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom a daňovým dokladom o kúpe. Kupujúci je zároveň povinný  v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu alebo adresu na finančné vysporiadanie za vrátený tovar.
Predávajúci sa zaväzuje do 14 kalendárnych dní vrátiť kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar po tom, ako mu bude doručený tovar.

4.ZÁRUKA A REKLAMÁCIA:

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar a  to buď v dĺžke 12 alebo 24 mesiacov. (závisí od druhu objednaného repasovaného dielu).
Záruka plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži kupujúcemu doklad o kúpe (faktúra).

V prípade reklamácie sa predávajúci zaväzuje do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie vybaviť reklamáciu.
Uplatnenie reklamácie je možné len s predložením platného dokladu o kúpe.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenia zavinené pri preprave tovaru kuriérskou službou.

***KUPUJÚCI PRI KÚPE REPASOVANÉHO DIELU VÝMENNÝM SPÔSOBOM ZA STARÝ DIEL JE POVINNÝ NAJNESKÔR DO 7 KALENDÁRNYCH DNÍ VRÁTIŤ STARÝ DIEL NA ADRESU PREDÁVAJÚCEHO. AK TAK NEUROBÍ, PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO VYMÁHAŤ ZMLUVNÚ POKUTU VO VÝŠKE 100,-€!!!***

5.PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • dobierka
 • bankovým prevodom
 • platobné karty

6.DODACIE PODMIENKY:

O presnom doručení tovaru bude predávajúci informovaný e-mailom.
Cena dopravy vrámci SR je podľa taríf slovenskej pošty. 

7.CENY:

Ceny uvedené na stránke turboride.sk sú uvádzané vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien jednotlivých dielov.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci ďalej zaslaním objednávky potvrdzuje že porozumel všeobecným obchodným podmienkam a súhlasí s nimi.


 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre e-shop turboride.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.turboride.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Maxler, s.r.o. Povstania českého ľudu 28, 04022 Košice, IČO: 47423935, IČ DPH: SK2023866867 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.turboride.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.turboride.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na: turbo@turboride.sk. Maxler, s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope www.turboride.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie v e-shope www.turboride.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Maxler, s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Maxler, s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla Maxler, s.r.o., prípadne emailom na turbo@turboride.sk. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Maxler, s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Maxler, s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Maxler, s.r.o..

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO-31329217), Slovenská pošta, a.s. (IČO-36631124), Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (IČO-35834498), G.N.T. Business Services, s.r.o. (IČO-44749465), GlobalVEA Investment, s.r.o. (IČO-46228047).

VYUŽÍVANIE COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/ 6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk
podanie podnetu (na www.soi.sk)

Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na turbo@turboride.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.