Repasovanie Vstrekovačov

Proces zahŕňa tieto etapy:

  1. Kompletná demontáž a očistenie prvku od všetkých znečistení (často sa používa ultrazvuková čistička).
  2. Výmena všetkých vnútorných dielov, pričom odborné repasovanie vstrekovačov vyžaduje použitie výhradne nových náhradných dielov.
  3. Pomocou špecializovaných nástrojov a na základe primeranej technológie je vstrekovač zložený.
  4. Testy a regulovanie rôznych aspektov fungovania (napr. dávky, prietoku).

Služba môže zahŕňať aj rad dodatočných úkonov, ktoré závisia od stavu, v akom je zariadenie. V prípade poškodenia alebo opotrebenia sa tiež vymieňajú dodatočné prvky, čo zaručuje správne fungovanie a predlžuje životnosť. Až po podrobnom overení správneho fungovania vstrekovača z hľadiska všetkých riešení, ktoré boli v ňom použité, sa zariadenie odovzdáva zákazníkovi. Vďaka tomu sa eliminujú prípadné chyby a zaručuje sa vydanie plne funkčného zariadenia.