Repasovanie Servoriadení

Je to zložitý proces, ktorý vyžaduje dôkladné uskutočňovanie prác v rámci niekoľkých fáz.

FÁZA I – demontáž
V tejto etape je servoriadenie kompletne rozobraté a každý diel sa testuje samostatne.

FÁZA II – čistenie jednotlivých dielov
Pomocou tlakového čističa a vhodných chemických prípravkov sa diely dôkladne očistia.

FÁZA III – výmena resp. oprava dielov
Správne repasovanie servoriadenia by malo zahŕňať aj kontrolu miery opotrebovania všetkých prvkov a pokiaľ je to nutné, ich výmenu.

FÁZA IV – pretesnenie
Všetky diely sa po umytí a po testovaní dôkladne pretesnia. Pri týchto operáciách sa používajú len originálne tesnenia. Po pretesnení sa servoriadenie opätovne poskladá a premaže.

FÁZA V – tlaková skúška
Pri tejto operácií sa zisťuje tesnosť.

FÁZA VI – záťažová skúška
Kontrola správnosti fungovania servoriadenia.