Repasovanie Vstrekovacích čerpadiel

Proces prebieha v dvoch po sebe nasledujúcich etapách.

Etapa I – výmena dielov
V prvom rade bude zariadenie demontované, dôkladne umyté a skontroluje sa jeho stav. V ďalšom kroku sa určí príčina chyby, čo dovolí vybrať tie prvky, ktoré vyžadujú výmenu. Počas repasovania sa používajú výhradne nové a pôvodné diely, ktoré zaručujú maximálnu životnosť zariadenia. Okrem výmeny dielov je nevyhnutnou časťou aj výmena všetkých tesnení.

Etapa II – regulácia a testy
Po vykonaní vyššie spomenutých úkonov a po zložení je čerpadlo regulované na základe jeho technických parametrov. S cieľom eliminovať prípadné chyby a zaručiť najvyššiu kvalitu, by repasovanie vstrekovacích čerpadiel malo zahŕňať aj testy na stanovišti špeciálne pripravenom na tento účel. To umožňuje stanoviť správnosť práce a tesnosť daného zariadenia.

Po ukončenom procese a prevedení úspešne ukončených testov sa zariadenie odovzdáva zákazníkovi.

0470506027SE_web