Repasovanie Turbín a Turbodúchadiel

Prvým krokom je správne zistenie príčiny nesprávneho fungovania. Teoreticky by turbíny mali spoľahlivo fungovať počas celej doby používania auta, v praxi je to však zriedkavá situácia, pretože turbína sa z dôvodu mnohých rôznorodých vonkajších faktorov môže poškodiť. Repasovanie turbín sa často ukazuje nutná v dôsledku výskytu takých problémov, či poškodení, ako sú napríklad:

  • znečistenie vložky filtra vzduchu, oleja,
  • opotrebenie ventilov, piestov,
  • zničenie tesnení, prsteňov,
  • pozorovateľné netesnosti,
  • upchatý prívod (kolektora alebo olejový).

Repasovanie turbodúchadiel vyžaduje predovšetkým veľmi dôkladné vyčistenie. Na tento účel sa používa ultrazvuková čistička a pieskovanie turbíny. Odborný zásah vyžaduje odstránenie všetkých, aj tých najmenších znečistení.

Po umytí je zariadenie demontované a overuje sa, ktoré prvky by mali byť vymenené. V procese repasovania sa nevymieňajú všetky diely, ale iba tie, na ktorých sú viditeľné stopy veľkého opotrebenia, alebo tie, ktoré sú poškodené. Dôležité je používanie nových prvkov, ktoré majú maximálnu životnosť. K dielom, ktoré sa nevymieňajú, patrí rotor, ktorý sa však počas procesu podrobne kontroluje. Pred zložením je vyvažovaný v špeciálne pripravenom zariadení.

V turbodúchadlách najčastejšie vyžadujú výmenu:

  • tesniace krúžky, poistný krúžok,
  • o-krúžky,
  • axiálne ložiská,
  • montážne skrutky.

Poslednou etapou je zloženie a testovanie funkčnosti.