Repasovanie hláv valcov

Požiadavky aké dáva moderný postoj k repasovaniu zahrňujú použitie obrábacích strojov a zariadenia najnovšej technológie, ktoré zaručí najvyššiu kvalitu vykonanej služby. Vďaka technickému rozvoju je možné repasovanie hláv valcov tak osobných a nákladných áut ako aj motocyklov alebo stavebných strojov.

V rámci služby sa vykonáva niekoľko základných úkonov, ktoré súvisia okrem iného s druhom poškodenia. Rozsah vykonávaných úkonov môže zahŕňať predovšetkým:

  • dôkladné čistenie hlavy valcov, trvajúce veľa hodín, kontrola tesnosti,
  • plánovanie hlavy valcov,
  • brúsenie ventilov,
  • reguláciu ventilových medzier,
  • frézovanie alebo výmenu ventilových sediel,
  • výmenu utesňovačov alebo vodiacich líšt,
  • kontrolu tesnosti,
  • plánovanie kolektorov, blokov motorov,
  • zváranie,
  • tuning hláv valcov.

Služba je mimoriadne časovo náročným a veľmi rôznorodým procesom. Vyžaduje odborné vedomosti a veľké skúsenosti vo veľmi širokom rozsahu činností.

Repasovanie hláv valcov
Repasovanie hláv valcov