Kontaktné údaje

Adresa

Povstania českého ľudu 28, 040 22 KOŠICE

Telefón

+421 949 615 003
+421 903 473 809

E-mail

turbo@turboride.sk

Kontaktný formulár